Behandeling

Wat biedt Psychologenpraktijk Kansrijk?

Je kunt terecht voor hulp bij allerlei psychische klachten en problemen. Kansrijk is gespecialiseerd in angsten, somberheid en posttraumatische stressklachten. De praktijk biedt hulp aan jongeren, jongvolwassenen en volwassenen in Zutphen en omstreken. 


Wat biedt Kansrijk niet:

-behandeling van mensen psychiatrische problematiek  (crises)

-rouw (is geen psychische stoornis)


De huidige aanmeldingswachttijd is 7 à 8 weken en de behandelwachttijd 2 weken.

*De aanmeldingswachttijd is het aantal weken totdat je voor een intake terecht kan. Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling is de behandelingswachttijd.


Je behandeling start zo snel mogelijk nadat je je hebt aangemeld. Moet je toch even wachten? Je krijgt tips en/of handvatten om tijdens deze wachttijd al te werken aan je mentale gezondheid.

Elk probleem biedt de mogelijkheid voor het vinden van een eigen oplossing. Maar soms heb je daar hulp bij nodig. Zodat je daarna (weer) in staat bent dit zelf te doen.

Door het behandelen van je klachten krijg je zelf meer inzicht in hoe je in elkaar zit. Zo voorkom je een nieuwe periode met klachten. *Als klachten in een bepaald patroon voorkomen kan dat een stoornis worden genoemd. Kansrijk behandelt de stoornissen die in de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders) staan omschreven.

Aandacht voor een goede match, luisteren naar wat en welke hulp je nodig hebt vormt de basis van onze samenwerking.


De keuze van behandeling wordt onder andere bepaalt door wat bij je aansluit.

Maar ook de vorm van het behandeltraject, hoelang deze ongeveer duurt en jouw inzet zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.


Wat jij belangrijk vindt en wilt bereiken staat daarom centraal.

Verschillende behandelvormen mogelijk

Kansrijk werkt uitsluitend met beproefde, wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden.

Voordat er gestart wordt met je behandeling is er altijd eerst een intakegesprek. We bespreken dan onder andere welke hulp je nodig hebt. Maar ook de mogelijkheden en wat het beste bij je aansluit. Zo ontstaat er duidelijkheid in wat je doelen zijn en waar je direct mee aan de slag kunt. De meest voorkomende behandelingen vind je in onderstaand overzicht.

Met de client wordt samen beslist bij een intake of een individueel traject en/of een groepsbehandeling meer passend zou zijn dan een individueel traject.

Psycho-educatie

In de behandeling krijg je (of je naasten) uitleg over psychische problemen en processen. Volgens de nieuwste psychologische inzichten. En wordt er vanuit deze kennis advies gegeven hoe je met bepaalde klachten en problemen kunt omgaan. Dit vormt een onderdeel van elke behandeling.

Cognitieve gedragstherapie

Deze vorm wordt gebruikt bij veel emotionele problemen. Je leert bewust te worden van negatieve gedachten die tot nare gevoelens leiden. Deze om te buigen naar meer realistische gedachten. En hoe de gewenste veranderingen ook in je dagelijks leven toe te passen. Waardoor je grip hebt op je leven.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een methode voor als je last blijft houden van een traumatische ervaring. 

Het blijkt een zeer effectieve techniek met een korte behandelduur en vaak goede resultaten. Je werkt doelgericht aan je trauma door het terugdenken aan het naarste moment én tegelijk wordt je afgeleid. Bewegend licht van een lichtbalk en het vasthouden van pulsators zorgen hiervoor. Dit brengt een proces van verwerking op gang, waarbij emoties, beelden en andere herinneringen kunnen opkomen. Na een tijdje wordt de herinnering minder heftig. Bij eenmalige traumatische gebeurtenissen kan EMDR binnen enkele sessies leiden tot een forse verbetering in het gevoel en dagelijks functioneren. 

KOP model, kortdurend behandelen

Bij het KOP-model is het uitgangspunt dat Klachten (K) samenhangen met Omstandigheden (O) en Persoonlijke stijl (P)

De behandeling geeft inzicht, overzicht en uitzicht op je klachten of problemen. We kijken samen naar je Klachten, factoren in je Omgeving die een rol spelen en je Persoonlijke stijl; hoe je ermee omgaat. Daarna werk je aan veranderingen en met doelen, waarbij we uitgaan van je kwaliteiten en krachten en het ombuigen van je valkuilen. Met het KOP-model leer je patronen of gewoontes te veranderen. Door je anders te gedragen nemen klachten af en verdwijnen. Ook kun je voorkomen dat klachten terugkomen.

eHealth-modules

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat jezelf ook actief aan de slag kan en gaat.  Voor ondersteuning bij je behandeling worden regelmatig Health ingezet. Modules waarmee je thuis, via internet, aan de slag kan met oefeningen, informatie (Psycho-educatie) en dagboeken.

Je krijgt dus (t) huiswerk mee. Op de modules krijg je ook feedback, zodat zowel jij als je behandelaar bij de volgende afspraak alweer een paar stappen verder bent dan aan het einde van de vorige afspraak.

Apps en eHealth-modules ondersteunen je behandeling, zodat je zelf op elk moment verder kunt werken aan je herstel. Voor onze eHealth-modules maken wij gebruik van het aanbod van Embloom. Eventuele apps zoeken we altijd uit passend bij je en je doelen. Heb je zelf apps of informatie gevonden?

Leg het gerust voor - dan kijken we  samen of en hoe dit een plek kan krijgen binnen je behandeling.

Wil je ook

direct

aan de slag?

Meld je aan via het aanmeldformulier of neem telefonisch contact op. Of via mail naar jose@psychologenpraktijkkansrijk.nl

Kwaliteit en Keurmerk

Psychologenpraktijk Kansrijk voldoet aan het Keurmerk Basis GGZ 2024. Deze wordt verstrekt door Stichting Kwaliteit in Basis GGZ aan zorgaanbieders van generalistische kortdurende GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. En voldoet o.a. aan cliëntgericht, betrokken en transparant.


Er is bovendien een kwaliteitsstatuut opgesteld. Deze borgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats en door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk, wordt geleverd. Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van de praktijk.


Verder werkt de praktijk volgens de geldende kwaliteitsstandaarden binnen de GGZ. En deed de praktijk mee mee aan kwaliteitsrondes op kwaliteitscriteria bij Dekra (ISO- keurmerk voor kleine praktijken) en draagt het Keurmerk 2021. 

Als GZ-psycholoog is José Barendsen lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en daarmee gebonden aan de beroepscode van het NIP. En ook NIP-psycholoog, alsook EMDR Europe Practioner.

Zij is geregistreerd in het wettelijk BIG-register van het ministerie van VWS als Gezondheidszorgpsycholoog. Lees hier meer over de geldende kwaliteitsstandaarden binnen de GGZ.