Ervaring cliënten

Hieronder

lees je

de ervaring

van cliënten.

Sommige ervaringen zijn voor de privacy ingevuld met 'Anoniem'. Maar zijn van echte cliënten en zijn met toestemming geplaatst. Deze worden ingevuld via een evaluatieformulier na het behandeltraject.

Kristel

Ik heb de behandeling als zeer praktisch ervaren. Deze manier past goed bij mij. Het gaf mij duidelijk inzicht in mijn persoonlijke stijl en hoe ik invloed kan hebben hierop. Waardoor ik vervolgens grip kreeg op mijn klachten. En door het op beeld te hebben kan ik er ook weer naar terug kijken.

Kansrijk heb ik ervaren als een erg professionele en toch warme praktijk waar ik gedurende enkele maanden onder behandeling ben geweest. Het doel van de behandeling was om te achterhalen waar mijn chronische slapeloosheid uit voortkwam.

José werkte erg doelgericht, met een luisterend oor en een arsenaal aan materie/voorbeelden waaruit duidelijk werd hoe theorie en praktijk gekoppeld werd aan mijn casus. Het resultaat, door uitvoerig onderzoek vanuit meerdere facetten bekeken en sturend vanuit de deskundigheid van José, bleek ADHD.  Dit had als gevolg dat de overprikkeling gedurende de dag zorgde dat 's nachts het slapen niet lukte, met alle gevolgen van dien: oververmoeid, hopeloosheid en 'op'.

Toen de diagnose eenmaal gesteld was begon het traject met medicatie. Dit had direct een positief effect op de slapeloosheid: doordat ik de dag rustiger ervaar in mijn hoofd, ben ik ook 's avonds een stuk rustiger, want ten goede komt van het inslapen.

Een levens veranderende uitkomst die onwijs veel positiefs positiviteit teweegbrengt, waar ik Kansrijk en vooral José eeuwig dankbaar voor zal zijn.

Simon

Ervaring cliënten gemeten met CQi-GGZ-AKWA

 (Consumer Quality Index ambulante GGZ)

Gemiddeld cijfer van 9

Psychologenpraktijk Kansrijk is gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 9. *Dit is het rapportcijfer dat cliënten geven aan de behandeling, op een schaal van 0-10; 0 is 'heel erg slecht', 10 is 'uitstekend'.

De score is gemeten met de CQi-GGZ-AKWA, een vragenlijst voor cliënttevredenheid. Vanaf 1 juli 2021 tot 1 januari 2022.


Heb je ideeën of tips hoe Psychologenpraktijk Kansrijk haar dienstverlening kan verbeteren? Laat het weten, mail naar jose@psychologenpraktijkkansrijk.nl

Bejegening 4,8

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. Met de vragen: Heeft je behandelaar je serieus genomen? Heeft je behandelaar je dingen op een een begrijpelijke manier uitgelegd?

Samen beslissen 4,5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Met o.a. de volgende vragen; Heb je informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor je klachten zijn? Is met je besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heb je mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

Uitvoering behandeling 4,5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Bestaande uit de volgende vragen; Is de behandeling naar je mening de juiste aanpak voor je klachten geweest? Is de behandeling naar wens uitgevoerd?

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

De CQi-GGZ-AKWA bestaat uit 21 items. De vragenlijst bestaat uit 4 schalen (bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling), 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen. De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys.

Overige score CQi

De overige scores zijn gemeten op een schaal van 1-5. Deze worden binnen verschillende categorieën opgeteld en gemiddeld. Hoe hoger de score hoe beter de ervaringen van de cliënt. Het hele therapietraject wordt met een -school- cijfer gewaardeerd. 

  • Bereikbaarheid 4,5
  • Informatie behandeling 4,5
  • Informatievragenlijst 3,7
  • Mogelijkheid betrekken familie 3,4
  • Informatie zelfhulpgroepen/ organisaties 3,0
  • Informatie medicatie 5,0 (op basis van één cliënt)