Ervaring cliënten

Hieronder lees je de ervaring van cliënten.

Sommige ervaringen zijn voor de privacy ingevuld met 'Anoniem'. Maar zijn van echte cliënten en zijn met toestemming geplaatst. Deze worden ingevuld via een evaluatieformulier na het behandeltraject.

Kristel

Ik heb de behandeling als zeer praktisch ervaren. Deze manier past goed bij mij. Het gaf mij duidelijk inzicht in mijn persoonlijke stijl en hoe ik invloed kan hebben hierop. Waardoor ik vervolgens grip kreeg op mijn klachten. En door het op beeld te hebben kan ik er ook weer naar terug kijken.

Kansrijk heb ik ervaren als een erg professionele en toch warme praktijk waar ik gedurende enkele maanden onder behandeling ben geweest. Het doel van de behandeling was om te achterhalen waar mijn chronische slapeloosheid uit voortkwam.

José werkte erg doelgericht, met een luisterend oor en een arsenaal aan materie/voorbeelden waaruit duidelijk werd hoe theorie en praktijk gekoppeld werd aan mijn casus. Het resultaat, door uitvoerig onderzoek vanuit meerdere facetten bekeken en sturend vanuit de deskundigheid van José, bleek ADHD.  Dit had als gevolg dat de overprikkeling gedurende de dag zorgde dat 's nachts het slapen niet lukte, met alle gevolgen van dien: oververmoeid, hopeloosheid en 'op'.

Toen de diagnose eenmaal gesteld was begon het traject met medicatie. Dit had direct een positief effect op de slapeloosheid: doordat ik de dag rustiger ervaar in mijn hoofd, ben ik ook 's avonds een stuk rustiger, want ten goede komt van het inslapen.

Een levens veranderende uitkomst die onwijs veel positiefs positiviteit teweegbrengt, waar ik Kansrijk en vooral José eeuwig dankbaar voor zal zijn.

Simon

Karen

Door een EMDR behandeling heb ik een traumatische ervaring uit het verleden kunnen verwerken. Een paar sessies hebben mij enorm geholpen om dit een plek te kunnen geven. José ben ik heel dankbaar voor haar warme en professionele behandeling. Ik voel me krachtiger en sterker en kan deze ervaring nu beter plaatsen.

Maroeska

In contact met José twijfelde ik of het van toegevoegde waarde was om mij -op 42-jarige leeftijd- te laten onderzoeken. Ik zat niet echt te wachten op een diagnose/ label. Na een gesprek met haar, heb ik er toch voor gekozen. En achteraf had ik dit veel eerder willen weten, omdat het onnodige stress, faalangst en een burnout had voorkomen. Naast een gevoel van (h)erkenning, heb ik vooral inzicht gekregen in mijn onbewuste patronen en kwaliteiten ontdekt, waarvan ik dacht dat ik niet slim genoeg was of niet genoeg mijn best deed. Met de handvatten aangereikt in de gesprekken; neem ik nu regelmatig een pas op de plaats, heb ik mijn energie en creativiteit weten te kanaliseren. En weet ik wat ik nodig heb, ervaar ik meer innerlijke kalmte en heb ik nieuwe manieren gevonden om met de 'alledaagse' ADHD dingen om te gaan. Zeer fijn om mijn sterke kanten beter te gebruiken!

Gemiddeld cijfer van 8.7

Psychologenpraktijk Kansrijk is gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.7. *Dit is het rapportcijfer dat cliënten geven aan de behandeling, op een schaal van 0-10; 0 is 'heel erg slecht', 10 is 'uitstekend'.

De score is gemeten met de CQi-GGZ-AKWA, een vragenlijst voor cliënttevredenheid. Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.


Heb je ideeën of tips hoe Psychologenpraktijk Kansrijk haar dienstverlening kan verbeteren? Laat het weten, mail naar jose@psychologenpraktijkkansrijk.nl

Bejegening 4.7

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. Met de vragen: Heeft je behandelaar je serieus genomen? Heeft je behandelaar je dingen op een een begrijpelijke manier uitgelegd?

Samen beslissen 4.4

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Met o.a. de volgende vragen; Heb je informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor je klachten zijn? Is met je besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heb je mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

Uitvoering behandeling 4,5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Bestaande uit de volgende vragen; Is de behandeling naar je mening de juiste aanpak voor je klachten geweest? Is de behandeling naar wens uitgevoerd?

Betrokkenheid familie 3.9

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. Hoewel de behandelaar heel open staat voor betrokkenheid van familie bij de behandeling, scoort dit onderdeel lager. De behandelaar heeft als verbeterpunt om deze mogelijkheid meer expliciet te benoemen naar haar cliënten.

Informatie zelfhulp 3.2 

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. De schaal Informatie omtrent zelfhulp scoort lager en is een verbeterpunt voor de behandelaar. 

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

De CQi-GGZ-AKWA bestaat uit 21 items. De vragenlijst bestaat uit 4 schalen (bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling), 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen. De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys.

Overige score CQi

De overige scores zijn gemeten op een schaal van 1-5. Deze worden binnen verschillende categorieën opgeteld en gemiddeld. Hoe hoger de score hoe beter de ervaringen van de cliënt. Het hele therapietraject wordt met een -school- cijfer gewaardeerd. 

  • Bereikbaarheid 4.5
  • Informatie behandeling 4.5
  • Informatievragenlijst 3.7
  • Mogelijkheid betrekken familie 3.9
  • Informatie zelfhulpgroepen/ organisaties 3.2
  • Informatie medicatie 5 (op basis van één cliënt)