Tevredenheidsonderzoek

Hieronder

zie je het

tevredenheids

onderzoek.

Aan het einde van een behandeltraject vraag ik mijn cliënten om een tevredenheidsonderzoek vragenlijst in te vullen. Dit geeft zicht op wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.

De CQI-GGZ -AKWA, is een vragenlijst die de tevredenheid van cliënten meet over de behandeling, over het jaar 2022 is deze weer door een heel aantal cliënten na de behandeling ingevuld. 

Hoewel de behandelaar heel open staat voor betrokkenheid van familie bij de behandeling, scoort dit onderdeel lager (3.9). De behandelaar heeft als verbeterpunt om deze mogelijkheid meer expliciet te benoemen naar haar cliënten. Ook de schaal Informatie omtrent zelfhulp scoort lager (3.2), ook dat is een verbeterpunt voor de behandelaar.

Gemiddeld cijfer van 8.1

Psychologenpraktijk Kansrijk is gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.1. *Dit is het rapportcijfer dat cliënten geven aan de behandeling, op een schaal van 0-10; 0 is 'heel erg slecht', 10 is 'uitstekend'.

De score is gemeten met de CQi-GGZ-AKWA, een vragenlijst voor cliënttevredenheid. Vanaf 1 januari 2022 tot 1 januari 2023.


Heb je ideeën of tips hoe Psychologenpraktijk Kansrijk haar dienstverlening kan verbeteren? Laat het weten, mail naar jose@psychologenpraktijkkansrijk.nl

Bejegening 5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. Met de vragen: Heeft je behandelaar je serieus genomen? Heeft je behandelaar je dingen op een een begrijpelijke manier uitgelegd?

Samen beslissen 4.5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Met o.a. de volgende vragen; Heb je informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor je klachten zijn? Is met je besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heb je mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

Uitvoering behandeling 4,5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Bestaande uit de volgende vragen; Is de behandeling naar je mening de juiste aanpak voor je klachten geweest? Is de behandeling naar wens uitgevoerd?

Betrokkenheid familie 3.9

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. Hoewel de behandelaar heel open staat voor betrokkenheid van familie bij de behandeling, scoort dit onderdeel lager. De behandelaar heeft als verbeterpunt om deze mogelijkheid meer expliciet te benoemen naar haar cliënten.

Informatie zelfhulp 3.2 

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. De schaal Informatie omtrent zelfhulp scoort lager en is een verbeterpunt voor de behandelaar. 

Hoe wordt de kwaliteit gemeten?

De CQi-GGZ-AKWA bestaat uit 21 items. De vragenlijst bestaat uit 4 schalen (bejegening, informatie behandeling, samen beslissen en uitvoering behandeling), 6 losse ervaringsvragen en 5 achtergrondvariabelen. De vragen worden beantwoord op een visuele analoge schaal met smileys.

Overige score CQi

De overige scores zijn gemeten op een schaal van 1-5. Deze worden binnen verschillende categorieën opgeteld en gemiddeld. Hoe hoger de score hoe beter de ervaringen van de cliënt. Het hele therapietraject wordt met een -school- cijfer gewaardeerd. 

  • Bereikbaarheid 4.5
  • Informatie behandeling 4.5
  • Informatievragenlijst 3.7
  • Mogelijkheid betrekken familie 3.9
  • Informatie zelfhulpgroepen/ organisaties 3.2
  • Informatie medicatie 3.2 (op basis van een paar cliënt)