Tevredenheidsonderzoek

Hieronder

zie je het

tevredenheids

onderzoek.

Aan het einde van een behandeltraject vraag ik mijn cliënten om een tevredenheidsonderzoek vragenlijst in te vullen. Dit geeft zicht op wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden.

De CQI-GGZ -AKWA, is een vragenlijst die de tevredenheid van cliënten meet over de behandeling, over het jaar 2023 is deze weer door een heel aantal cliënten na de behandeling ingevuld. 

Gemiddeld cijfer van 8.7

Psychologenpraktijk Kansrijk is gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.7. *Dit is het rapportcijfer dat cliënten geven aan de behandeling, op een schaal van 0-10; 0 is 'heel erg slecht', 10 is 'uitstekend'.

De score is gemeten met de CQi-GGZ-AKWA, een vragenlijst voor cliënttevredenheid. Vanaf 1 januari 2023 tot 1 januari 2024.


Heb je ideeën of tips hoe Psychologenpraktijk Kansrijk haar dienstverlening kan verbeteren? Laat het weten, mail naar jose@psychologenpraktijkkansrijk.nl

Bejegening 4.7

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nooit', 5 is 'altijd'. Met de vragen: Heeft je behandelaar je serieus genomen? Heeft je behandelaar je dingen op een een begrijpelijke manier uitgelegd?

Samen beslissen 4.4

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Met o.a. de volgende vragen; Is met je besproken welke resultaten u van de behandeling kunt verwachten? Heb je mee kunnen beslissen over een bepaalde vorm van behandeling?

Uitvoering behandeling 4.5

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Bestaande uit de volgende vragen; Is de behandeling naar je mening de juiste aanpak voor je klachten geweest? Is de behandeling naar wens uitgevoerd?

Informatie behandeling 4.4 

Gemeten op een schaal van 1-5; 1 is 'nee', 5 is 'ja helemaal'. Bestaande o.a. uit de volgende vraag; Heb je informatie gekregen over de behandelingsmogelijkheden die er voor je klachten zijn?