Vergoedingen

Voorwaarden Vergoeding

Er is onderscheid tussen de Generalistische basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ). Kansrijk biedt alleen behandelingen op basis van GBGGZ. En heeft met alle zorgverzekeraars (behalve CZ) contracten, wat betekent dat je behandeling vergoed wordt volgens deze contracten.

Wel zijn er voorwaarden waaraan de verzekerde zorg moet voldoen. Je zorgverzekeraar kan meer informatie geven over wat onder je verzekerde zorg valt. Daarnaast is een verwijsbrief van de huisarts verplicht. 

Sinds 2022 geldt een nieuw bekostigingssysteem in de GGZ: het Zorg Prestatie Model. Behandelingen worden niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Bijvoorbeeld behandeling, eHealth module of diagnostiek. De prijs van de behandeling wordt bepaald door de zorgprestaties en de tarieven die hiervoor zijn afgesproken. Vanaf nu vinden de declaraties per maand plaats.

Belangrijk om te weten

  • Eigen risico: Je betaald zelf het jaarlijks verplichte eigen risico van je behandeling. Tenzij je eigen risico al is aangesproken omdat je andere zorg hebt ontvangen. Het eigen risico is voor 2023 minimaal €385,-  Je kunt voor vragen vooraf contact opnemen met je zorgverzekeraar.
  • Afspraak afzeggen en no show tarief: Zeg uiterlijk 24 uur van tevoren je afspraak af: telefonisch, per mail of voicemail. Bij niet tijdig afmelden wordt er een no show tarief van €50 bij je in rekening gebracht en deze wordt niet door de verzekering vergoed.
  • Niet vergoede zorg: Het betreft alle zorg die niet uit de basisverzekering wordt vergoed. Zo wordt de hulp bij aanpassingsstoornissen (lichte klachten die ontstaan zijn naar aanleiding van een moeilijke situatie), werk gerelateerde klachten en relatieproblematiek niet vergoed vanuit het basispakket. *Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de vergoeding (€100 per sessie van 45 minuten) van de geleverde zorgkosten. 
  • Zonder verwijzing: Het is ook mogelijk om je zonder verwijzing bij Kansrijk aan te melden. De kosten zijn dan €100 per sessie van 45 minuten.
  • Vergoede jeugdzorg regio Doetinchem: Vanaf juli 2022 lever ik geen vergoede jeugdzorg meer in de regio Doetinchem. Wel neem ik, uiteraard vragen aan m.b.t. jeugdigen, maar dan tegen vergoeding/ betaling.

Vergoeding behandeling volwassenen

Voor alle contacten die je hebt met Kansrijk, op locatie of online/ digitaal, gaat de declaratie naar je verzekeraar. Dit gebeurt maandelijks, zodat je zorg rechtstreeks wordt vergoed. Het tarief per consult is onder andere afhankelijk van: duur consult -45 of 60 minuten, alsook het soort consult (diagnostiek of behandeling). De tarieven zijn landelijk vastgesteld. 

De intake bestaat uit 2 diagnostiekconsulten, met daarna behandelconsulten. In het declaratieoverzicht van je zorgverzekeraar kun je zien voor welke consulten en met welke duur er is gedeclareerd. Als je hier vragen over hebt, stel ze gerust.

Vergoeding behandeling kinderen

De vergoeding van hulp aan kinderen tot 18 jaar valt -in de Generalistische basis GGZ- onder de gemeente. Daarvoor heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig. Op basis van deze brief geeft de gemeente de benodigde beschikking af. Kansrijk heeft contracten met o.a. de gemeenten Bronckhorst, Montferland en Zutphen.

Let op: valt de intake aan het einde van een kalenderjaar? Houd er dan rekening mee, dat je waarschijnlijk twee keer voor je eigen risico betaald, als de behandeling doorloopt in het nieuwe jaar. 

Heb je vragen of wil je een persoonlijk gesprek?

Laat dan je telefoonnummer achter en je wordt door Psychlogenpraktijk Kansrijk

zo snel mogelijk teruggebeld. Je kunt ook overleggen over een verwijzing door de huisarts

of over het hulpaanbod binnen de praktijk.